Akvarely a monotypy

Ukázka prací 

Ze šera / From dusk

Výstava v Galerii D9 v Českých Budějovicích, 2021 / Exhibition in art galery D9, české Budějovice, 2021. 

From dusk I.jpg

Akvarely

Monochromatické akvarely z cyklu Lesů a opuštěných míst/ Monochromatic watercolors from the cycle of Woods and abandoned places

IMG_20200822_102717.jpg

Monotypy/ Monotypes

Monotypy krajin a lesů / monotypes of ladscape and woods

IMG_20200822_102117.jpg