Z cyklu lesů a krajin

Volný soubor monochromatických maleb tuší na syntetický papír